Fizyoterapistler, uzman hekim tarafından tanısı konmuş hastaların, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını, planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini ve fiziksel tedavisini sağlarlar.

Fizyoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren bir 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

– Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Kamu ve Özel Hastaneler)

– Ayaktan Tedavi Veren Tıp Merkezleri

– Bedensel, Görsel, İşitsel Rehabilitasyon Merkezleri

– Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezleri

– Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri

– Endüstriyel Kuruluşlar

– Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

– Amatör ve Profesyonel Spor Klüpleri

– Milli Takımlar

– Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Huzur Evleri

– Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri

– Kaplıca ve Kür Merkezleri

– Evde Bakım Merkezleri

– AR-GE Laboratuvarları

– Üniversite, Yüksek Okul, Araştırma Enstitüleridir.

Hastanelerde, ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyo – vasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatrik nöroloji, geriatri, odyoloji, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anestezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ve fizik tedavi ünitelerinde çalışabilirler.